SERVICES

We offer services such as Task, Business Task, Startup and much more.

Bookkeeping Services

Adroit Bookkeeping And Consultancy Ltd provide specialist bookkeeping services in Croydon, London and the surrounding areas. We begin by discussing your specific requirements with you and then we set up appropriate accounting procedures and controls and ensure your accounts are kept fully up-to-date and in compliance with statutory regulations.

We believe that having a reliable and efficient bookkeeping system will increase the potential success of your company, as you will have an accurate and up to date picture of your company’s performance, allowing for better decisions to be made, leading to greater profitability. It will also put you in a good position for when it comes to preparing your annual accounts. Our Bookkeeping Services include:

 • Processing of all sales invoices to customers
 • Batching, coding and processing of all purchase invoices from suppliers
 • Cash book management including reconciliation
 • Bank Reconciliations
 • Any other bookkeeping requirements
 • Other tailored reporting to suit business needs
Muhasebe Hizmetleri
Adroit Defter Tutma ve Danışmanlığı Ltd, Croydon, Londra ve çevresinde uzman muhasebe hizmetleri sunmaktadır. Sizinle özel gereksinimlerinizi tartışarak başlıyoruz ve ardından uygun muhasebe prosedürlerini ve kontrollerini oluşturuyoruz ve hesaplarınızın tamamen güncel ve yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlıyoruz.
Güvenilir ve verimli bir muhasebe sistemine sahip olmanın şirketinizin potansiyel başarısını artıracağına inanıyoruz, çünkü şirketinizin performansının doğru ve güncel bir resmine sahip olacaksınız, daha iyi kararların alınmasına izin verecek ve daha fazla karlılığa yol açacaktır. Ayrıca, yıllık hesaplarınızı hazırlama konusunda sizi iyi bir konuma getirecektir.
Muhasebe Hizmetlerimiz şunları içerir:
 • Müşterilere yapılan tüm satış faturalarının işlenmesi
 • Tedarikçilerden gelen tüm satın alma faturalarının gruplanması, kodlanması ve işlenmesi
 • Mutabakat dahil kasa defteri yönetimi
 • Banka mutabakatı
 • Aylık Gelir & Gider ve Bilanço raporlaması
 • Diğer muhasebe gereksinimleri

Business Startups

Getting the right advice and support when starting a new businesses is essential for the good running and growth of your new business. If you would like to create a new business but do not have experience in the legal or financial aspects, Adroit Bookkeeping and Consultancy Ltd Croydon can help you through the process, assisting you step by step.

İŞ BAŞLANGIÇLARI
Yeni bir iş kurarken doğru tavsiye ve desteği almak, yeni işinizin iyi bir şekilde yürümesi ve büyümesi için çok önemlidir. Yeni bir iş kurmak istiyor ancak yasal veya mali konularda deneyiminiz yoksa, Adroit Defter Tutma ve Danışmanlık Ltd Croydon size adım adım yardımcı olarak bu süreçte size yardımcı olabilir.

Tax

Each individual is responsible for direct and indirect taxes throughout their life. Annual Returns are submitted to HMRC detailing individual financial details and should include all taxable earnings.

VERGİ
Her birey yaşamı boyunca doğrudan ve dolaylı vergilerden sorumludur. Yıllık İadeler, HMRC'ye bireysel finansal detayları detaylandırarak sunulur ve tüm vergilendirilebilir kazançları içermelidir.

Business Tax

Corporation Tax is payable for any UK operating business, Limited Companies, Limited Liability Partnerships, Co-Operatives, Clubs and Community Groups.

İş Vergisi
Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren tüm işletmeler, Limited Şirketler, Sınırlı Sorumluluk Ortaklıkları, Kooperatifler, Kulüpler ve Topluluk Grupları için Kurumlar Vergisi ödenir.

Who needs to pay VAT?

To determine whether you need to pay VAT, you will need to decipher what your VAT taxable turnover is, i.e. the total amount of all of your products and services sold that are not exempt.

Kimler KDV ödemek zorundadır?
KDV ödemeniz gerekip gerekmediğini belirlemek için, KDV'ye tabi cironuzun ne olduğunu, yani satılan tüm ürün ve hizmetlerinizin muaf olmayan toplam tutarını deşifre etmeniz gerekecektir.